Portal građanske energije

Misija & Vizija

U okviru aktivnosti nazvane “Drenovski HUB ideja” kojim promoviramo nove ideje i tehnologije u našem društvenom centru na Drenovi, pokrenuli smo osnivanje Energetske zadruge Drenova sa kojom bi približili i potaknuli naše sugrađane da se čim više približe energetskoj neovisnosti kroz inicijativu građanska energija i pridonesu održivom razvoju naše Drenove, ali i grada Rijeke.

ZEZ - regionalne inicijative

Naša Misija je edukacija i potpora građanima Drenova i Rijeke za razumijevanje i implementaciju foto naponskih i baterijskih postrojenja na vaše i naše krovove, a Vizija je energetska samodovoljnost Drenove i Rijeke. Program edukacije i radionica sa vodećim ekspertima organizirati će se tijekom 2022. godine u prostorijama Društvenog centra Drenova.

Energetske zajednice

Energetska zajednica, da bi ostvarila svrhu svojeg osnivanja, pozornost će usmjeriti na dvije grupe procesa. Prva se odnosi na pripremu, nabavu, projektiranje, montažu, financiranje i održavanje fotonaponskog postrojenja dok se druga grupa procesa odnosi na dijeljenje proizvedene energije među članovima zajednice.

No, prije praktične provedbe projekta valja odgovoriti na nekoliko pitanja koja ćemo obrađivati na radionicama:

  • Hoće li pravni vlasnik fotonaponske elektrane biti energetska zajednica kao pravna osoba ili će pravni vlasnici biti članovi zajednice koji elektrane montiraju na svojim krovovima?
  • Tko će u tim slučajevima biti ekonomski vlasnik?
  • Hoće li se viškovi proizvedene energije dijeliti između članova zajednice koji su njeni suvlasnici ili će suvlasnici zajednice svoje viškove moći dijeliti i s ostalim susjedima unutar jedne trafostanice koji nisu formalni vlasnici pravne osobe energetske zajednice?
  • Hoće li se dijeljenje operativno provoditi uz financijsku nadoknadu (hoće li se moći međusobno trgovati proizvedenim viškovima) ili će se proizvedeni viškovi poklanjati članovima zajednice?
  • Ili će se, pak, unaprijed formirati neka obračunska cijena proizvedenih viškova koja će se po određenim ključevima dijeliti među članovima?
  • Najposlije, kako će se viškovi energije dijeliti među njenim članovima u slučajevima kada je ponuda viškova manja od potražnje za energijom među članovima?
  • Tko će u tom slučaju imati prioritet u preuzimanju viškova energije – proporcionalna podjela ili podjela po kriteriju ponuđene najveće cijene?

No, ovo je samo početak 🙂Stupanjem na snagu Zakona o tržištu električne energije (NN, br. 111/2021) i Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN, br. 44/2022) stekle su se pretpostavke za osnivanje energetskih zajednica u svrhu udruživanja građana, poduzetništva i tijela javnog prava zbog zajedničke proizvodnje, potrošnje na mjestu proizvodnje te dijeljenja proizvedene energije među članovima zajednice. Cilj osnivanja ovakvih formacija je postizanje energetske neovisnosti, smanjenje i stabilnost cijene energenata, veća učinkovitost korištenja proizvedene energije zbog dijeljenja i slično.

Međutim, društveno je opravdano i ekonomski racionalno postaviti pitanja o tome je li ovim propisima priređen poticajni zakonodavni i institucionalni okvir za pokretanje aktivnosti intenzivnog ulaganja u građansku energiju iz obnovljivih izvora i hoće li se postići naprijed navedeni ciljevi u društveno i ekonomsko prihvatljivom razdoblju? Opći je dojam da Pravilnik predstavlja još jedan instrument nadležnim javnim tijelima i javnim poduzećima u sprječavanju aktivnosti vezanih uz osnivanje i poslovanje energetskih zajednica.

Juričić, Medved – Smart economy: Osnivanje energetskih zajednica u Republici Hrvatskoj, TIM4PIN MAGAZIN 7-8/2022.